Gizlilik Politikası


Buyaka 2, Kule 2, Kat 2 Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul, Türkiye adresinde mukim Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti. (bundan sonra “Zoetis”, “biz”, “bize” veya “bizim” şeklinde anılacaktır), işbu Gizlilik Politikasını, çevrimiçi olarak topladığımız bilgilerle bağlantılı olan uygulamalarımızı açıklamak üzere sunmaktadır. Zoetis bu web sitesini işletmekte ve toplanan kişisel verileri kontrol etmektedir.

Topladığımız Kişisel Veri Türleri

Bir bireyi tanımlayan veya tanımlanabilir bir bireyle (örneğin, müşteriler, web sitesi ziyaretçileri, veterinerler, tedarikçiler, ev hayvanı sahipleri, distribütörler) ilişkili olan bilgiler anlamına gelen aşağıdaki gibi belirli kişisel verileri topluyoruz:

 • İletişim ve kimlik bilgileri (ad, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası, mesleki unvan, lisanslar gibi)
 • Satın alma bilgileri (sipariş durumu, müşteri geçmişi gibi)
 • Hesap bilgileri (müşteri kimlik numarası gibi)
 • İnternet ve ağ faaliyeti (kullandığınız İnternet tarayıcının IP adresi, adı, sürümü ve türü, bizi ziyaret etmek için kullandığınız web sitesi, fiilen ziyaret ettiğiniz web sayfaları ve web sitesi ziyaretinizin tarihi, saati ve süresi ve/veya iletişim formundaki kayıtlarınız

Kayıt ekranında, kayıt için hangi bilgilerin gerekli olduğunu ve hangilerinin isteğe bağlı olduğunu ve sizin takdirinize göre verileceğini açıkça belirtiyoruz.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz
Kişisel verileri aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde topluyoruz:
 • Çevrimiçi Etkileşimler: Web sitemiz yoluyla dolaşma, bizimle iletişim kurma, bir bültene kaydolma veya bir ankete katılma dahil bizimle etkileşime girdiğinizde, kişisel verilerinizi topluyoruz.
Yukarıdaki etkileşimlere toplu olarak "Hizmetler” diyoruz.
Kişisel verileri, size Hizmetleri sunmak amacıyla topluyoruz. İstenen bilgileri sunmazsanız, size Hizmetleri sağlayamayabiliriz. Bize veya Hizmetlerimizle bağlantılı servis sağlayıcılarımıza, başka insanlarla ilgili kişisel veriler açıklamanız halinde, bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz ve bu bilgileri işbu Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanmamız için bize izin vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz.

Kişisel Verileri Toplama Nedenimiz
Kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal iş amaçları için topluyoruz, işliyoruz ve kullanıyoruz:

Amaç

Açıklama

Yasal Dayanak

Web Sitesi İşlevselliği

Web sitesinin, Web sitesini sunmak (çok dilde) dahil işlevleri; Web sitesi kullanıcılarına teklifleri ve sunumları özelleştirmek amacıyla içerik tasarımı; Web sitesinin güvenliği ve isteklerinizi yerine getirmek

 • Rıza
 • Bir sözleşmenin ifası
 • Yasal çıkar

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Hesabınızı oluşturmak ve yönetmek; bilgi isteklerinizi ve şikayetlerinizi doğrulamak; ilgili müşteri hizmetlerini size sunmak

 • Bir sözleşmenin ifası
 • Bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek
 • Yasal çıkar

Ürün bilgileri

Tıp uzmanlarına ürün bilgileri sağlamak

 • Rıza
 • Bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek
 • Yasal çıkar

Pazarlama ve Promosyonlar

Size bültenler ve/veya pazarlama materyalleri sağlamak (örneğin, pazarlama materyalleri göndermek ve teklif etmek, e-postayla reklam yapmak, pazarlama materyallerini postalamak); sosyal paylaşımı kolaylaştırmak

 • Rıza
 • Bir sözleşmenin ifası
 • Yasal çıkar

 

İşletme ve Genel İş

Veri analizi yapmak; promosyon
kampanyalarının etkisini belirlemek; sorun gidermek; mevcut hizmetleri iyileştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve güvenliği sağlamak ve sahtekarlığa karşı izleme yapmak; koşul ve şartlardaki değişiklikleri size bildirmek; acil olay yanıtını ve güvenliği sağlamak dahil iş amaçlarımızı başarmak

 • Bir sözleşmenin ifası
 • Bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek
 • Yasal çıkar

Kişisel verileri, artık kişisel veri kabul edilmeyecekleri noktaya kadar toplu hale getirebilir ve/veya anonimleştirebiliriz. Bunu, kendi kullanımımız için başka veriler oluşturmak amacıyla yapıyoruz ve artık sizi veya başka hiçbir bireyi tanımlamadığı için, herhangi bir amaçla kullanabiliyor veya açıklayabiliyoruz.
Kişisel Verileri Açıklama Nedenimiz
Kişisel verileri aşağıdaki nedenlerle açıklıyoruz:
 • Zoetis Ortakları:Kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için ortaklarımıza açıklıyoruz.
 • Servis Sağlayıcılar: Kişisel verileri danışmanlarımıza, distribütörlerimize, üreticilerimize ve web sitesi barındırma, veri yönetimi ve veri işleme gibi hizmetlerin üçüncü taraf sağlayıcılarına açıklıyoruz.
 • Üçüncü Taraf Ortaklar: Kişisel verileri, Zoetis’in pazarlama, dağıtım veya diğer lisans ortakları olan şirketlere açıklıyoruz.

Kişisel bilgileri ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak; kamu ve hükümet makamları ve yasa uygulayıcılarla işbirliği yapmak; diğer yasal nedenlerle (örneğin kendi koşul ve şartlarımızı yürütmek ve kendimizin ve/veya ortaklarımızın, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak); ve bir satış veya ticari işlemle bağlantılı olarak (herhangi bir yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, temlik, devir halinde veya işletmemizin, varlıklarımızın ve hisselerimizin iflas veya benzer işlemlerle bağlantılı olanlar dahil kısmen veya tamamen elden çıkarılması gibi durumlarda açıklama için bir yasal çıkarımız söz konusudur) paylaşıyoruz.
Kişisel Verilerin Uluslararası Transferi
Kişisel verileriniz, tesislerimizin bulunduğu veya üçüncü taraf servis sağlayıcıları kullandığımız herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Hizmetleri kullanarak, bilgilerinizin, sizin ikamet ettiğiniz ülkenin dışında olan ve sizin ülkenizden farklı veri koruma kurallarına sahip olabilen, Amerika Birleşik Devletleri dahil ülkelere aktarılabileceğini anlıyorsunuz.
Avrupa Ekonomik Alanının (EEA) dışında bulunan ülkelerden bazıları, Avrupa Komisyonu tarafından EEA standartlarına uygun olarak yeterli veri koruma düzeyi sağlayan ülkeler olarak kabul edilmektedir (bu ülkelerin tam listesi burada bulunmaktadır: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en EEA’dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen başka ülkelere transferler için, kişisel verilerinizi korumak amacıyla Avrupa Komisyonunun benimsediği Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli önlemler alıyoruz. Bu önlemlerin bir kopyasını, aşağıdaki “Bizi Arayın” kısmından bizi arayarak edinebilirsiniz.

Çerezlerin ve Diğer Benzer Teknolojilerin Kullanılması
Çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Ayarları’na https://www.zoetis.com.tr/cerez-politikasi.aspx bakın

Gizlilik Seçenekleriniz
Zoetis’ten ve Zoetis’le çalışan üçüncü taraflardan tekrarlayan bilgi/promosyon e-postaları alma seçeneğiniz vardır. Kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla kullanmamıza ve açıklamamıza ilişkin olarak size seçenekler sunuyoruz. Bizden pazarlamayla ilgili e-postaları almamayı seçebilirsiniz. Bizden pazarlamayla ilgili e-postaları artık düzenli olarak almamak istiyorsanız, bunu, e-postadaki veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak yapabilirsiniz.
İsteğinizi (isteklerinizi) makul şekilde mümkün olan en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. Bizden pazarlamayla ilgili e-postaları artık almamayı seçerseniz, almamayı seçemeyeceğiniz önemli yönetimsel mesajları size yine de gönderebileceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yöntemimiz
Kişisel verilerinizi kuruluşumuz içerisinde korumak için makul organizasyonel, teknik ve yönetsel önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki, hiçbir veri iletme veya saklama sistemi, %100 güvenlik garantisi sunmamaktadır. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmanız için bir nedeniniz varsa, lütfen aşağıdaki “Bizi Arayın” kısmından arayarak durumu bize iletin.
Hizmetlerin Çocuklar Tarafından Kullanılması
Bu Web sitesi, on sekiz (18) yaşın altındaki bireylere yönelik değildir ve 18 altındaki kişilerden bilerek kişisel veri toplamamaktadır.

Üçüncü Taraf Web Siteleri:
İşbu Gizlilik Politikası, Web sitesinin bağlantı verdiği herhangi bir web sitesini veya hizmeti yöneten üçüncü taraflar dahil, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik, bilgi veya başka uygulamalarını kapsamamaktadır ve Zoetis bunlardan sorumlu değildir. Web sitesine bir bağlantının eklenmiş olması, bağlantılı sitenin veya hizmetin Zoetis veya ortaklarımız tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Hassas Kişisel Veriler
İstemediğimiz sürece, herhangi bir hassas kişisel veriyi (örneğin ırk veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, din veya diğer inançlar, sağlık, biyometrik veriler veya genetik özellikler, adli geçmiş veya sendika üyeliği gibi) Web sitemiz üzerinde veya yoluyla veya başka şekillerde bize göndermemenizi ve bize açıklamamanızı istiyoruz.

Saklama Süresi
Kişisel verileri, edinildikleri amaçlar açısından gerek duyuldukları veya izin verildikleri kadar ve ilgili yasalara uygun olarak muhafaza ediyoruz. Saklama sürelerimizi belirleyen ölçütler arasında aşağıdakiler vardır:
 • Sizinle bir ilişkimizin sürdüğü ve size Hizmetleri sağladığımız sürenin uzunluğu
 • Tabi olduğumuz bir yasal yükümlülük bulunup bulunmaması (örneğin, belirli yasalar belirli işlemlerin kayıtlarını silmeden önce belirli bir süre saklamamızı gerektirmektedir)
 • Saklamanın yasal konumumuz bakımından tavsiye edilir olup olmadığı (ilgili zamanaşımı yasaları, dava veya yasal araştırma kuralları bakımından gibi)

Seçenekler ve Erişim
Kişisel verilere erişmek, kişisel verileri düzeltmek veya değiştirmek, güncellemek, engellemek, kısıtlamak veya silmek istiyorsanız, kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmek veya işlenme onayınızdan vazgeçmek istiyorsanız veya kişisel verilerinizin bir kopyasını başka bir şirkete iletmek amacıyla edinmek istiyorsanız (bu hakların ilgili yasalarda sağlanması ölçüsünde), lütfen zoetisturkiye@zoetis.com.tr veya privacy@zoetis.com adresinden veya iş adresimize (Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No 8 Buyaka İki Sitesi Kule 2, Kat 2, Tepeüstü Ümraniye 34771, İstanbul –TÜRKİYE) bir mektup göndererek bizi arayın veya mümkünse hesabınızda oturum açarak bilgilerinizi güncelleyin. İsteğinize ilgili yasalar doğrultusunda yanıt vereceğiz.
Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklarınız da saklıdır ve Zoetis’e yukarıdaki sağlanan iletişim bilgileri üzerinden başvurularak kullanılabilir:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde, bununla ilgili bilgi istemek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin ülke içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenmek,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin, Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında belirtilen koşullar doğrultusunda silinmesini veya imha edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin aktarılmış olduğu üçüncü taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin yukarıdaki (d) ve (e) alt paragrafları doğrultusunda size bildirilmesini istemek,
 • Yalnızca otomatik sistemlerle işlenmiş verilerinizin analiz edilerek size karşı olumsuz bir sonuca yol açmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin yasalara aykırı biçimde işlenmesinden doğan zararın tazminini istemek.

Bir Şikayette Bulunma
Bir gözetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Kural olarak, bu amaçla, olağan ikamet yerinizdeki, işyerinizdeki veya iddia edilen ihlalin gerçekleştirildiği yerdeki gözetim makamını arayabilirsiniz. Yerel gözetim makamının iletişim adresi, https://sikayet.kvkk.gov.tr şeklindedir. Ayrıca Zoetis’in baş gözetim makamını da https://www.dataprotection.ie/ adresinden arayabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikasındaki Güncellemeler
İşbu Gizlilik Politikasının sonundaki “Güncelleme” ibaresi, işbu Gizlilik Politikasının en son revize edildiği tarihi belirtmektedir. Herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Gizlilik Politikasını Web sitesinde yayınladığımızda geçerli olacaktır.

Bizi Arayın
İşbu Gizlilik Beyanı hakkında sorularınız varsa, lütfen zoetisturkiye@zoetis.com.tr veya privacy@zoetis.com adresinden bizi arayın.

Güncelleme: Mart 2022