Kullanım Şartları

Sitemize erişim sağlayarak veya kullanarak bu Kullanma Şartlarını ve buradan göndermede bulunulan Gizlilik Politikamızı okuyup anladığınızı, herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmadan uymayı kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bu Kullanma Şartları ile bağlı olmayı kabul etmiyorsanız, Siteye erişim sağlayamazsınız.

Site’nin Mülkiyeti ve Kullanımı. Siteye göz gezdirip yararlı bulacağınızı umuyoruz. Bu Sitenin tüm içeriği, “görünümü ve havası”, tasarım unsurları, ticari markaları, hizmet markaları, logoları, metinleri, grafikleri, sesler, görüntüler, tablolar, ses klipleri, videolar, veriler ve derlemeler (“Pharmaq İçeriği”) aksi belirtilmedikçe Pharmaq’ın, iştiraklerinin, ilgili şirketlerin veya lisans verenlerin malıdır.İçerikte açıkça aksi gerektirmedikçe veya biz yazılı olarak açıkça belirtmedikçe, “Site” terimi “Pharmaq İçeriği”’ni de kapsamaktadır. Pharmaq bu Sitedeki malzemeleri değiştirmek veya çıkarmak hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

Pharmaq size işbu Kullanım Şartlarına uygun olarak ve yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınızla sınırlı kalmak üzere sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez şekilde bu Siteye erişim sağlama ve görüntüleme hakkı vermektedir. Herhangi bir Pharmaq içeriğini kapsayan bir çalışmayı, Pharmaq’ın açık yazılı izni olmadan dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz, yeniden yayınlayamaz, halka açık sergileyemez, halka açık icra edemez, veya başka bir eser oluşturamazsınız. Siteye eklenmiş veya sitede yer alan mülkiyet bildirilerini değiştirmeden muhafaza etmelisiniz. Pharmaq tarafından aksine açıkça izin verilmediği sürece, Pharmaq İçeriğinin başka herhangi bir kullanımı yasaktır.

BU SİTEYE ERİŞİM SAĞLAMAK, SİTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK VE KULLANMAK SURETİYLE PHARMAQ İÇERİĞİNİN TARAFINIZDAN İZİNSİZ KULLANIMININ TELİF HAKLARI, TİCARİ MARKA, GİZLİLİK VE/VEYA TANITIM YASALARININ VE İLETİŞİM MEVZUATIYLA KANUNLARININ İHLÂLİNİ OLUŞTURABİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. SİTENİN HER TÜRLÜ İZİNSİZ KULLANIMI KONUSUNDA PHARMAQ’IN HİÇBİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

Siteye Erişimin Engellenmesi. Pharmaq tarafından aksine açıkça izin verilmedikçe, Pharmaq İçeriğinin veya Sitenin başka herhangi bir kullanımı yasaktır. Yukarıdakinin genel kapsamını sınırlamadan, Pharmaq'ın açık yazılı izni olmadan burada izin verilen şekiller dışında Siteyi satamaz, yeniden yayınlayamaz, lisans veremez, yeniden dağıtımını yapamaz veya başka şekillerde kullanamazsınız. Buna ek olarak, Pharmaq'ın açık yazılı izni olmadan doğrudan, dolaylı olarak, veya herhangi bir program, cihaz, yazılım, rutin, robot, spider, ağ gezgini, veya başka otomatik ya da manuel süreçler aracılığıyla Site’nin çalışmasına müdahale edemez, ya da müdahaleye teşebbüs edemez; Site içeriğini toplayamaz, içerik madenciliği veya scraping yapamaz; Siteye kod ekleyemez, gizli veriler veya metin ekleyemez; herhangi bir amaçla Pharmaq bilişim sistemlerine veya orada yer alan bilgilere erişim sağlayamaz veya erişim sağlamaya çalışamaz; Pharmaq'ın altyapısı üzerinde aşırı yüksek ya da oransız büyüklükte yük yükleyecek herhangi bir girişimde bulunamaz; ya da bu Siteyi bütünüyle veya kısmen framing veya bir Sitenin bir kısmını gösteren başka teknikler aracılığıyla yansıtamaz veya yeniden sergileyemez, veya Sitenin herhangi bir sayfasında yer alan herhangi bir Pharmaq ticari markasını, logosunu, ticari ismini veya başka özel bilgileri resimler, görüntü kareleri, içerik veya anahattı/tasarımı da dahil, yeniden görüntüleyemezsiniz. Pharmaq tüm Siteye erişim haklarını kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir.

Sitenin Uygunsuz Kullanımı. Siteyi kötü niyetle kullanmanız ve suç veya suçu teşvik edici davranış oluşturabilecek, hukuki sorumluluğa yol açabilecek ya da bir başkasının telif, ticari marka veya başka fikri mülkiyet hakları, yasalara karşı gelecek kaynak ve malzemeler de dahil,ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü kötüleyici, tehdit edici, hakaret niteliğinde, aşağılayıcı, rahatsız edici, itiraz edilebilir, müstehcen, tahrik edici, pornografik, hileli, aldatıcı, yanıltıcı, küfürlü veya başka şekiller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yasadışı ya da uygunsuz malzeme yüklemeniz, eklemeniz veya başka şekillerde iletmeniz yasaktır.

Bağlantı Verilen içeriğin Desteklenmemesi. Sitedeki bazı bağlantılar Pharmaq tarafından işletilmeyen veya kontrolü altında olmayan sunucularda yer alan kaynaklara gönderme yapabilir. Bu kaynakları kullanıcının memnuniyeti için sağlamaktayız. Pharmaq'ın bu gönderilen web sitelerin içeriğinden veya bu web sitelerinin bulunmasından veya erişiminden sorumlu değildir. Sitede başka herhangi bir web sitesine bağlantı verilmesi, veya herhangi bir ürün ya da hizmete ticari ismiyle, ticari isim üreticisiyle veya başka şekilde gönderme yapılması, Pharmaq tarafından desteklendiğini ya da tavsiye edildiğini belirtmez ve ima etmez. Pharmaq bu tip web sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir güvence vermez ve beyanda bulunmaz. Bu Siteden bağlantı verilen sitelere riskisize ait olmak üzere giriniz. Pharmaq bu bağlantı verilen sitelere erişiminizden, ya da oralarda yer alan içerik veya bilgilerden kaynaklanan tüm sorumluluğu reddetmektedir.

PHARMAQ'IN BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR SİTEDE YER ALAN HER TÜRLÜ BİLGİ, YAZILIM VEYA MAZELEMELERLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUĞU VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

Ticari markalar. Bu Sitede görüntülenen ticari markalar, logolar, hizmet markaları ve ticari görüntüler (topluca “Ticari Markalar”), büyük harfli, italik veya ticari marka sembolüyle beraber olsun olmasın, aksi belirtilmedikçe Zoetis’in, iştiraklerinin, ilgili şirketlerin veya lisans verenleriyle ortaklarının tescilli veya tescil edilmemiş ticari markalarıdır. Buna ek olarak, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, tuş ikonları ve yazılar Zoetis’in ticari markaları olabilir ve Pharmaq'ın önceden yazılı izni alınmadan tamamen ya da kısmen kopya edilmez. Bu Sitede kullanılan ve sergilenen ticari markaların yalnızca Pharmaq'ın ya da ticari marka sahibinin mülkiyetinde kalacağını kabul ediyorsunuz. Bu Sitede yer alan hiçbir şey ima, emsal, ya da başka yollarla Pharmaq'ın ya da ticari marka sahibinin önceden yazılı izni alınmadan Ticari markalar konusunda herhangi bir izin ya da hak oluşturmaz. İşbu Kullanım Şartlarında belirtilen kullanımlar dışında bu listelerde yer alan Ticari markaların ve içeriğin istismar edilmesi yasaktır.

Telif hakları. Sitedeyer alan her türlü ve tüm Pharmaq içeriğiyle diğer eser sahipliği ürünleri (topluca “Eserler”) Pharmaq'ın, iştiraklerinin, ilgili şirketlerin veya lisans verenlerinin ya da ortaklarının telifi alınmış çalışmalarıdır ve ABD ile diğer telif yasalarıyla anlaşma maddelerinin koruması altındadır. İşbu Kullanma Şartlarında belirtilen, Pharmaq içeriğine erişim ve görüntülemeyle ilgili sınırlı izin dışında, Pharmaq size Eserlerin hiçbirisi üzerinde başka hiçbir hak ya da ayrıcalık tanımamaktadır. Pharmaq'ın önceden yazılı izni alınmadan, eserlerin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, yeniden basılması, kamuya sergilenmesi, veya kamuya icrası da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitenin kaynak kodunu, gerisindeki fikirleri, gerisindeki kullanıcı arayüzü tekniklerini veya algoritmalarını geri derlemeyeceğinizi, kaynak koduna çevirmeyeceğinizi, tersine mühendislik yapmayacağınızı, ya da kaynak kodu yeniden oluşturmak, tanımlamak veya keşfetmek girişimlerinde bulunmayacağınızı, geçerli yasaların olanak tanıdığı ölçüde kabul ediyorsunuz. Bizler kendimizin ve başkalarının telif haklarının korunmasını son derece ciddiye alıyoruz. Bu Sitenin sizin eserlerinizin telif haklarını ihlâl eden unsurlar içerdiğine inanıyorsanız, lütfen işbu Kullanma Şartlarının 12. Bölümünde özetlenen prosedürleri uygulayınız.

Gizlilik Politikası. Pharmaq gizliliğinize saygı duymaktadır. Lütfen topladığımız bilgileri, o bilgileri nasıl kullandığımızı ve size sunduğumuz tercihleri öğrenmek için Gizlilik Politikamıza başvurunuz (Bkz: işbu Kullanma Şartlarının giriş bölümündeki bağlantı)

Kayıt. Bir kullanıcı hesabı oluşturabilir, ya da Siteye kaydolabilirsiniz. Eğer kullanıcı hesabı oluşturmak isterseniz, bize doğru, güncel ve tam bilgi vermelisiniz ve hesabınızı kullanırkenki davranışlarınızdan sorumlu olmayı, kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini korumayı kabul ettmelisiniz. Kendinizden başka hiç kimse adına hesap oluşturamaz veya (aşağıda tanımlanan) yüklemeler gönderemezsiniz.

Gönderiler (Yüklemeleriniz dahil).Eğer (i)en az 18 yaşında veya yaşadığınız ülkedeki çoğunluğun yaşından daha büyükseniz, (ii) ergin olmamanıza rağmen mahkeme kararıyla reşit sayılıyorsanız, veya (iii) anne-babanızın veya velinizin yasal onayını almışsanız, öneriler, yorumlar, fikirler, geliştirme fikirleri, bilgiler, kişisel veya diğer veriler, metinler, görüntüler ve diğer yazarlık eserlerinizi (topluca “Yüklemeler”) Pharmaq'a verebilir, açabilir, ya da Siteye koyabilir veya yükleyebilirsiniz. EĞER 13 YAŞINDAN KÜÇÜKSENİZ YÜKLEMELER DE DAHİL, ANCAK ONLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, BU SİTE ARACILIĞIYLA HİÇBİR KİŞİSEL BİLGİ SAĞLAYAMAZSINIZ.

Yüklemeler göndermeniz halinde Pharmaq'a ve Pharmaq'ın iştiraklerine, temsilcilerine, çalışanlarına ve görevlendirdiklerine Yüklemelerinizi kısmen veya tamamen (isminiz, resminiz, yaşınız ve cinsiyetiniz dahil), halen bilinen veya gelecekte bilinecek her türlü medyada her şekilde ve her amaçla, Sitede ilgili her türlü baskı veya dijital promosyon malzemelerinin ve başka her türlü pazarlama ve promosyon malzemelerinin yayınlanması ve ürün ya da hizmetlerin geliştirilmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmayarak, geri çevrilemez, süresiz, münhasır olmayan, telif haklarına tâbi olmayan, dünya genelinde, lisans (birden fazla katman üstünden üçüncü taraflara ve bu Sitenin diğer kullanıcılarına alt ruhsatı verilebilir şekilde) veriyorsunuz. Bu Siteye ilettiğiniz, ya da yayınladığınız tüm iletilerden, malzemelerden ve önerilerden tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

Şunları beyan ve garanti ediyorsunuz: (a) Yaşadığınız ülkedeki reşit olma yaşının üstünde olduğunuzu veya ergin olmamanıza rağmen mahkeme kararıyla reşit sayıldığınızı, ya da anne babanızın veya yasal velinizin onayını almış bulunduğunuzu; (b) Yüklemelerinizdeki tüm hakların sahibi bulunduğunuzu veya yüklemelerinizle ilgili, işbu çerçevede belirtilen hakları Pharmaq'a bahşetmeniz konusunda sizi yetkilendiren gereken hakları almış bulunduğunuzu; (c) Yüklemelerinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını, gizliliğini ve başka herhangi bir yasal ya da manevi hakkını ihlâl etmediğini; (e) Yüklemelerinizin yasal olduğunu; (f) Yüklemelerinizin aşağılayıcı, hakaret içerikli, iftira niteliğinde olmadığını; (g) Yüklemelerinizin iadesini istemeyeceğinizi; ve (g) Pharmaq ya da iştiraklerine, temsilcilerine, çalışanlarına veya görevlendirdiklerine karşı herhangi bir talepte bulunmayacağınızı.

Pharmaq'ın ve iştirakleri, temsilcileri, çalışanları ve görevlendirdikleri; Yüklemelerinizde yer alan her türlü fikri, kavramı, birikimi veya tekniği her ne amaçla olursa olsun, süre veya bölgeye bağımlı olmadan, onayınız olmadan ve size ücret ödemeden, ürün geliştirmek, üretmek ve pazarlamak da dahil, kullanmakta serbesttir. Siz bundan hiçbir hak, sıfat ve yarar (Sitede ve diğer malzemelerde ortak mülkiyet dahil) sağlamayacaksınız. Yükleme yapmanın bir başka koşulu olarak, siz (ve bu çerçevede belirtilen başka herhangi bir birey) koşulsuz ve geri çevrilemez olarak Pharmaq ve iştiraklerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının ve görevlendirdiklerinin Yüklemeleri kullanması karşılığında her türlü ücret talebinden ve/veya bu kullanımlar için telif hakları yasası, tanıtım hakkı, gizlilik hakkı, hakaret yasası ve/veya her yargılama bölgesinde başka her türlü yasa kapsamında geçerli tüm haklardan veya yasal taleplerden feragat ediyorsunuz. Bundan böyle Yüklemeler üzerindeki tüm manevi haklarınızdan, Yüklemelerin dünya genelindeki tüm kullanımları kapsamında feragat ediyorsunuz.

Yüklemelerin Gizliliğinin Olmaması. Gizlilik Politikamızda ya da Sitenin başka yerlerinde belirtilen geçerli hükümler ve şartlar kapsamında (örneğin Yüklemelerle ilgili hükümler ve şartlar), Yüklemeleriniz gizli değildir ve gizli kabul edilmeyecektir. Pharmaq'ın’in bu tür bilgilerle ilgili olarak hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

PHARMAQ YÜKLEME GÖNDEREN YA DA BAŞKA BİLGİLER VEYA MALZEMELER YAYINLAYAN HERHANGİ BİRİNİN KİMLİĞİNİN AÇIKLANMASI TALEBİNDE BULUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİYLE TAM İŞBİRLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Sitenin gözetimi. Pharmaq zaman zaman Yüklemeleri takip edebilir, gözden geçirebilir, engelleyebilir veya kaldırabilir; ancak Zoetis’in bunu yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır ve ne bu içerikten, ne de herhangi bir Yüklemede yer alan hata, hakaret, iftira, kötüleme, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike veya yanlıştan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu ya da yükümlülüğü kabul etmemektedir. Yüklemelerden, kendi isimleri altında ve hesaplarında gerçekleşen tüm faaliyet ve işlemlerden ve her türlü telif hakkı, ticari marka veya diğer hak ihlâllerinden yalnızca kullanıcılar sorumlu ve yükümlü olacaklardır. Zoetis’in herhangi bir Yüklemeyi barındırma, sergileme, ya da dağıtma zorunluluğu yoktur ve yalnızca kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Yüklemeyi herhangi bir nedenle her zaman kaldırabilir ya da reddedebilir. Pharmaq yüklemelerle ilgili hiçbir kayıp, hırsızlık, ya da hasardan sorumlu değildir.

Telif Hakkı İhlâli Bildirimi. Pharmaq başkalarının fikri mülkiyetine saygı gösterir. Sizden ve Sitemizin tüm kullanıcılarından da bunu rica ediyoruz. Telifli eserinize Sitede bir telif ihlâli oluşturacak şekilde erişim sağlandığını düşünüyorsanız, lütfen bize bilgi veriniz.

İleriye Yönelik Beyanat. Bu Sitede Pharmaq'ın finansal veya faaliyet performansı, iş planları ve tahminleri, üretimdeki ürünleri ve geliştirilmekte olan ürünleri hakkında, hatırı sayılır riskler ve belirsizlikler içeren ileriye yönelik beyanlar yer alabilir. Bu risk ve belirsizlikler başka şeylerin yanı sıra, ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki belirsizlikleri, düzenleyici kurumların ilaç başvurularını ve ek ilaç başvuruları onaylayıp onaylamama ve ne zaman onaylanacağı, etiketleme ve Pharmaq ürünlerinin bulunurluğunu veya ticari potansiyelini etkileyebilecek kararlarını; rekabetçi gelişmeleri; hem var olan, hem de yeni ürünleri başarıyla pazarlama olanağını; Pharmaq patentlerinin geçerliği ve uygulanmasıyla ilgili güçlükleri; faiz oranı ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi genel ekonomik koşulları etkileyebilecek diğer konuları içerebilir. Bu risk ve belirsizlikler gerçek sonuçların öngörülenlerden farklı olmasına yol açabilir. Pharmaq, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya gelişmeler sonucunda herhangi bir ileriye yönelik beyanı güncelleme yükümlülüğünü üstlenmemektedir.

Site Her Zaman Açık ve Erişilebilir Olmayabilir. Pharmaq sitenin sürekli olarak faaliyette olacağını garanti etmemektedir. Sitenin düzenli aralıklarla bakım çalışmaları, içerik ve tasarım güncellemeleri ve başka değişiklikler için çevrimdışı kalacağı bilinmelidir. Pharmaq, sitenin sizin donanım ve yazılım uygulamalarınız veya tarayıcılarınızla uyumlu olduğunu beyan ve garanti etmemektedir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Siteyi kullanımınızın riski tamamen size aittir. Pharmaq sitede doğru ve güncel bilgilere yer vermek için makul çabaları sarf etmektedir; ancak bilgiler çok hızlı değiştiğinden, Pharmaq bunların doğruluğu konusunda herhangi bir beyan ya da garanti vermemektedir.

PHARMAQ SİTEDEKİ HERHANGİ BİR BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, GEÇERLİĞİ, ZAMANINDA OLUŞU, YARARLILIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİ KONUSUNDA SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEMEKTEDİR.

PHARMAQ’IN VEYA SİTENİN OLUŞTURULMASINDA, HAZIRLANMASINDA VEYA SUNULMASINDA ROL ALAN BAŞKA HİÇBİR TARAFIN, HİÇBİR DURUMDA, SİZİN SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN, KULLANIMINIZDAN, YA DA ERİŞİM SAĞLAYAMAMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, DOĞRUDAN, ARIZİ, DOLAYLI, DOLAYISIYLA, MADDİ, MANEVİ, CEZALANDIRICI TAZMİNAT VEYA KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, YA DA İŞ KESİNTİLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR DA DAHİL, BUNLARLA SINIRLI olmaksızın HİÇ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

PHARMAQ'IN SİTEYLE BAĞLANTILI YA DA SİTEDEN KAYNAKLANAN DAVALAR KARŞISINDA AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ AMERİKAN DOLARINI ($100.00) AŞMAYACAKTIR.

Bu sınırlamalar bilgisayar cihazlarınıza yönelik zararları veya bulaşabilecek virüsleri de kapsamakta, ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Pharmaq' bu siteden indirilebilecek dosyaların virüs, solucan, Truva atı veya bozucu ya da hasar verici özellikleri bulunan diğer kodları içermediğini garanti etmez.

YUKARIDAKİLERLE SINIRLI KALMADAN, BU SİTEDEKİ HERŞEY SİZE ‘OLDUĞU GİBİ’, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, SİTE İÇERİĞİNİN İHLÂL EDİLMEMESİ DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMADAN açık veya zımni HERHANGİ BİR BEYAN, GARANTİ veya anlaşma olmadan SUNULMUŞTUR.

BU SİTEDEN KAYNAKLANAN, YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU SİTEYLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR TALEP YA DA DAVA, NEDENİNİN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDEAÇILMALIDIR. Bu siteyi kullanmak için İnternet’i kullanmak suretiyle, sağlayıcınızla olan paketinize veya sözleşmenize bağlı olarak kablosuz taşıyıcınıza, İnternet hizmet sağlayıcınıza veya başka İnternet erişim yöntemi için ücret ödemeniz gerekebileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Bu ücretlerin ödenmesinin yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. Siteyi kullanmanızın kablosuz taşıyıcınızın, İnternet hizmet sağlayıcınızın, ya da diğer İnternet erişim yöntemlerinizin tüm şartlarına uygun olacağını kabul ediyorsunuz.     

BAZI YARGI ÇEVRELERİNDE ZIMNİ teminatların VEYA BAŞKA MADDELERİN İstisnasına İZİN VERİLMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ istisnaların BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Yasak Olduğu Yerlerde Geçersizdir. Bu Sitenin herhangi bir kısmının kullanılması kanunla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir. Bu Sitedeki bilgilere dünya genelinde erişim sağlanabilse de, bu Sitede yer alan tüm ürün ve hizmetler tüm coğrafi bölgelerde ve yargılama bölgelerindeki tüm kişiler tarafından temin edilememektedir. Bu zımni teminatların istisnası konusundaki kısıtlamalar ve sınırlamalar için yerel yasalarınıza başvurunuz. Pharmaq ürün ve hizmetlerimizin herhangi bir kişiye, coğrafi bölgeye veya yargılama bölgesine tedariğini sınırlama ve/veya sağladığımız ürün veya hizmetlerin miktarını sınırlama hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat. Bu Siteyi ancak kullanmanız yasal ise kullanmalısınız. Bu Siteyi kullanarak bize bunu yasal olarak yapma niyetinizi beyan ediyorsunuz. Zoetis’i, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentalarını, tedarikçilerini, hizmet sağlayıcılarını, lisans verenlerini ve üçünü şahıs ortaklarını; bu Sitenin herhangi bir yasa dışı kullanımından, ifade ve teminatlarınızın ihlâlinden, veya işbu Kullanma Şartlarını ihlâl etmenizden; ya da sizin veya sizin hesabınızı kullanarak Siteye erişim sağlayan başka bir kişi tarafından sizin hesabınızla ilgili herhangi bir faaliyetten (ihmal veya görevi kötüye kullanmak da dahil) kaynaklanan, makul avukatlık ücretleri de dahil tüm kayıp, masraf, zarar ve maliyetlere karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve mağdur etmemeyi kabul ediyorsunuz.

Anlaşmamız ve Anlaşmadaki Değişiklikler. İşbu Kullanma Şartları Gizlilik politikamız ve Siteye özel hükümler ve şartlarla (örneğin herhangi bir Yükleme için geçerli hükümler ve şartlar) birlikte bu Site konusunda siz ve Pharmaq arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve yazılı ya da sözlü, başka tüm anlaşmaların, ifadelerin ve uyuşmaların yerini almaktadır. Bu Kullanma Şartları Pharmaq'ın önceden yazılı onayı alınmadan tarafınızca değiştirilemez veya düzeltilemez. Zoetis bu Kullanma Şartlarını ve Gizlilik Politikasını size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda değiştirebilir veya düzeltebilir. Herhangi bir değişiklik ya da düzeltmeden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz Kullanma Şartlarının kabul edip onayladığınızı belirteceğinden, bu Kullanma Şartlarını ve değişikliklerle düzeltmeleri düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. İşbu Kullanma Şartlarındaki herhangi bir madde veya hükmün bugünkü ya da gelecekteki kanunlar uyarınca yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilirse, bu şekilde yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilen madde veya hükmün izin verilen ölçüde geçerli olacağını ve orijinal maddenin amacını mümkün olduğunca yerine getirirken, kalan tüm maddelerle hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemeden ayrı tutulacağını biliyor ve kabul ediyorsunuz. Pharmaq tarafından işbu çerçevedeki bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yasal yollara başvurmaması, Pharmaq tarafından aynı veya bir başka ihlâl karşısında haklarını kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Geçerli yasalar. İşbu Kullanma Şartları ve bu Siteyi ve Sitenin içerdiği bilgileri, ya da Site tarafından sağlanan ürün ve hizmetleri kullanmanız ve Site üzerinden bize vereceğiniz kişisel bilgiler kanunların ihtilâfı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tâbidir.

Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi.Bu Siteyle ilgili her türlü dava ve yasal işlemler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinde görülecektir.