Hakkimizda Hakkimizda Hakkimizda

PHARMAQ TÜRKİYE

PHARMAQ, aşı ve inovasyon alanlarında akuakültür endüstrisinde küresel bir lider olmakla birlikte, hayvan sağlığı açısından dünya lideri olan Zoetis'in de bir parçasıdır.

Şirket, hedef odaklı araştırmalar ve işinde uzman çalışanları aracılığıyla küresel akuakültür endüstrisine çevre sağlığına duyarlı, güvenilir ve etkili sağlık ürünleri sunmaktadır.

Üretim tesisleri, yönetim ve ARGE faaliyetleri Norveç'te bulunmakta olup; Şili, Birleşik Krallık, Vietnam, Türkiye, İspanya, Panama ve Hong Kong'da da bağlı ortaklıklar bulunmaktadır.

PHARMAQ'ın yaklaşık 200 çalışanı olup, şirketin ürünleri Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya pazarlarında piyasaya sürülmektedir.


K A L İ T E  P O L İ T İ K A S I


  • Hedef odaklı araştırmalar ve işinde uzman çalışanları ile küresel akuakültür endüstrisine çevre sağlığına duyarlı, güvenilir ve etkili sağlık ürünlerini piyasaya sunmak.
  • Pharmaq; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hareket etmek.
  • İnsan faktörünü ön planda tutup, çalışanların eğitimini sürekli kılmak.
  • Toplum için de sağlıklı, temiz, güvenli ve emniyetli bir çevre sunmak.
  • Birbirleriyle etkileşimi gösterilen Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin, ölçme veya izleme ile kontrol edilmesi, izleme ve ölçme sonuçlarinin analiz edilerek gerektiginde iyileştirme planlarının veya düzeltici  faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve hedeflerde revizyona gidilmesi ve ayrıca gerekli kaynakların (personel işgücü, altyapı ve çalışma ortamı) üst yönetim tarafindan sağlanması suretiyle Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirilmek.


İşte; bu görev doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.